घड्याळाचे काटे १०:१० या स्थितीमध्ये सेट असण्यामागचं ‘खरं’ कारण!

बऱ्याचदा, जास्तकरून घड्याळ्याच्या दुकानामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की घड्याळं ही १०:१० या स्थितीमध्ये  सेट असतात. हे असं का? यामागचं कारण तुम्ही

Read more

विमानाच्या काचा गोल का असतात?

आकाशात उडणारं विमान म्हटलं की आपल्या प्रत्येकाच्या मनात कुतुहूल जागं होतं. या विमान नावाच्या यंत्राने जगात जन्म घेतल्यापासून सामान्य मनुष्याच्या

Read more