आपण ब्राह्मण, तो शूद्र, तरी त्याची वाणी आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ कशी? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३३

अग्निमाजी गेले । अग्नी होऊन तें च ठेलें ।। काय उरलें तया पण । मागील तें नाम गुण ।

Read more

ब्राम्हणाऐवजी कुणबी केले म्हणून तुकोबा देवाचे आभार मानीत आहेत : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३२

विद्या असती कांही । तरी पडतों अपायीं ।। सेवा चुकतों संतांची । नागवण हे फुकाची ।।

Read more

दाता नारायण आहे आणि तोच भोगणारा आहे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३१

दाता नारायण । स्वयें भोगिता आपण ।। आतां काय उरलें वाचे । पुढे शब्द बोलायाचे ।।

Read more

संसार सगळेच करतात, तुम्ही जाणते व्हा आणि पुढे चला : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३०

तरि च जन्मा यावे । दास विठोबाचे व्हावे ।।
नाहीं तरी काय थोडीं । श्वानशूकरें बापुडीं ।।

Read more

तुझ्याकडे सुख फार झाले का? मग आता देवापाशी दुःख माग : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २९

देह तुझ्या पायी । ठेवूनी झालो उतराई ।। माझ्या जीवा । करणें तें करीं देवा ।।

Read more

वेदांचा अर्थ कळायला ज्ञानबा तुकोबांसारखे ज्ञानी लागतात : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २७

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २६ ===

Read more

“गोब्राह्मणप्रतिपालक” म्हणजे काय? खरा अर्थ जाणून घ्या!

चारही वर्णांचे म्हणजेच पूर्ण समाजाचे रक्षण करणे ह्यालाच राजधर्म असे म्हणतात आणि त्या अर्थाने शिवराय हे आदर्श धार्मिक राजे होते.

Read more

तुकोबांसारखे संत जन्माला येतात ते त्यांच्या घरच्या संस्कारांमुळे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २५

न बोलोनी तुका करी चरणसेवा । निजविलें देवा माजघरीं ।।

Read more

पांडुरंगाने आपल्याला लेकरू मानावे आणि तशी कृपा करावी : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २४

तुका ह्मणे आह्मी जे जे इच्छा करूं । ते ते कल्पतरू पुरविसी ।।

Read more

माणसाने मुळाच्या शोधात राहावे आणि सिंचनाचे विसरू नये : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २३

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २२

Read more

संसारातून पळून गेल्याने विठोबा प्रसन्न होत नाही! : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २२

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २१

Read more

मनात जनांत कृष्णमय व्हा, त्यानेच तुम्ही हा संसार सहज तरून जाल : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २१

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २०

Read more

देवाच्या माथी आपला भार घाला, हा देह अगदी त्याच्यावर ओवाळून टाका : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २०

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १९

Read more

देव कृपाळू खरा पण अपराध्यांची करूणा त्याला येत नसते : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १९

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १८

Read more

हृदयात अखंड अभ्यास विषय असावा, तोच आपला नारायण म्हणावा : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १८

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १७

Read more

कीर्तनाचा बाजार मांडू नका आणि तिची गाण्याची सभाही करू नका : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १७

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १६

Read more

देहू गावांत विठ्ठल आपल्याला तुकोबांच्या रूपात दर्शन देतो : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १६

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १५

Read more

देव नाहीच जगात. पण तुकोबा आहेत ना? अजून काय हवं? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १५

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like आणि Subscribe करा: facebook.com/MarathiPizza === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा :

Read more

दगडाचीच मूर्ती बनते आणि दगडाचीच पायरीही बनते : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १४

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १३ === पाषाण देव पाषाण पायरी । पूजा एकावरी पाय ठेवी ।।

Read more

देवाला भक्तांचा आणि गुरुला शिष्यांचा कधी त्रास होत नसतो : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १३

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १२ मला शिष्य करून घ्या ही आबाने केलेली विनंती जरी तुकोबांनी नाकारली

Read more

तुकोबांनी विचारलं: “तुम्हाला माझे म्हणणे पटले नाही का?” : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १२

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ११ तुकोबांचा शब्द न् शब्द आबा आपल्या मनात साठवीत होता. आपण तुकोबांना

Read more

सुखे बोले ब्रह्मज्ञान । मनी धनअभिमान ।। : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ११

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १० आबाचा दीर्घ प्रश्न तुकोबांनी शांतपणे ऐकून घेतला व त्याला म्हणाले, आबा,

Read more

वेदपरायण बधिरा सांगे ज्ञान । तयाची ते खुण काय जाणे ।। : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १०

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ९ === कालचा तुकोबांच्या कीर्तनाचा माहोल वेगळा होता आणि आजची परिस्थिती अगदीच वेगळी

Read more

शिष्याला शिष्य राहू देणारा तो गुरु कसा असेल? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ९

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ८ ‘मला शिष्य करून घ्या’ अशी आबा पाटलाने केलेली विनंती ‘गुरुशिष्यपण हे तो

Read more

“आबा, तुम्ही भांडलेच पाहिजे!” – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ८

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ७ === अवघा झाला पण । लवणे सकळां कारण ।। तुकोबांचे हे उद्गार

Read more

तुका म्हणे चाली जाली चहूं दिशीं । उतरला कसीं खरा माल ॥ – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ७

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ६ === जे सांगून झाले होते तेच सांगणारा अजून एक अभंग तुकोबांनी म्हटला

Read more

आता तरी पुढे हा चि उपदेश । नका करू नाश आयुष्याचा ॥ – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ६

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ५ === आता तरी पुढे हा चि उपदेश । नका करू नाश आयुष्याचा

Read more

देव आहे देव आहे । जवळी आह्मां अंतरबाहे ।। – जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ५

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ४ === कान्होबांनी अभ्यासाची सुरुवात करून दिली याचा आबाला फार आनंद झाला. त्याने

Read more

न करावी चिंता । भय धरावे सर्वथा ।। – जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ४

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ३ === आबाने एकूण प्रकार पाहिला. तुकोबाच नव्हे तर तुकोबांच्या घरची सारीच मंडळी

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ३

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग २ स्रोत कीर्तनाहून घरी परतताना तुकोबा म्हणाले, आबा, जपून हो. रस्ता आमच्या पायाखालचा आहे,

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग २

मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग १ सांजवेळ झाली. देहूचे विठ्ठलमंदिर माणसांनी वाहू लागले. तुकोबांचे शब्द कानांत साठविण्यासाठी जो तो

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग १

जाऊ तुकोबांच्या गावा मनबुद्धिसी विसावा । मिळवू ज्ञानाचे अमृत अंतरासी निववीत । तुका ज्ञानाचा सागर मराठीजनां गुरु थोर । ज्ञानदास

Read more

६ डिसेंबरचा धडा – महापरीनिर्वाण आणि बाबरी मस्जिदचा विध्वंस

भारताच्या इतिहासात ६ डिसेंबर हा दुर्दैवी दिवस आहे. ज्या दिवशी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मृत्यूने गाठले तोच दिवस राष्ट्रीय स्वयंसेवक

Read more
error: चोरी करणं हे अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?